Adm. | E-Vizija | Aplikacije | Informacije o portalu | Kontakt

Blogi | Kolumne Naročam E-Vizijo:

Dobrodošli na portalu v petek, 26.04.2019!

Words! Gradivo! Gradivo!
Novo: igra z besedami Novo: plačljivo gradivo E-gradiva

Vsebina

/Domov
/Usposabljanja
/Svetovanja
/Delavnice
/Načrtovanje
/Pregledi in preizkusi
/Zakonodaja
/Analize, presoje
/Info. za podjetja
/Info. za javne službe
/Seminarji, sejmi
/Servis
/Človeški viri
/Galerije slik
/Strokovna literatura
/Pogovori

FacebookRevija E-Vizija


E-vizija

Naroči se zgoraj!
BREZPLAČNO!
V sodelovanju s službami

Policija Gorska reševalna služba Jamarska reševalna služba Podvodna reševalna služba Združenje slovenskih poklicnih gasilcev Reševalci v zdravstvu

Intervju - Samo Kern


Intervju s Samom Kernom, vodjem intervencije nesreče nemškega avtobusa polnega mladostnikov na avtocesti Kranj - LjubljanaIV. izmena Gasilsko reševalne službe Kranj je v nedeljo, 15. maja zvečer ob 19.00 prevzela izmeno z 8. poklicnimi gasilci - Samo, Tomas, Pavel, Tone, Nejc, Filip, Simon in Andraž. Večer ni bil nič posebnega, prav tako noč ne. Med tem časom nihče od nas ni razmišljal, da nas bo zjutraj ob 5.44 alarm predramil z obvestilom, da je prišlo na avtocesti Kranj – Ljubljana, kakšen kilometer pred počivališčem Voklo, do hude prometne nesreče nemškega avtobusa, ki je peljal dva razreda učencev starih med 15 in 17 let na otok Krk na počitnice. Njihova pot se je tragično končala pred počivališčem Voklo. Preberite si pogovor z vodjem gasilske intervencije Samom Kernom, namestnikom vodje izmene v Gasilsko reševalni službi Kranj.

Vizija Varnosti: Vodili ste intervencijo, ko se je poln avtobus mladih na avtocesti prevrnil na bok. Kakšni so bili vaši prvi občutki, ko ste izvedeli na kakšno vrsto intervencije odhajate?
Samo Kern: Občutki so bili nelagodni, kajti iz prvih podatkov, ki smo jih dobili, ni bilo možno oceniti za kakšen obseg nesreče gre. Pričakovali smo malo hujše, kot je kasneje bilo. Vedeli smo, da bo treba ob prihodu čim hitreje ter čim bolj ustrezno odreagirati.

Vizija Varnosti: Ker je bilo iz samega obvestila o nesreči možno razbrati, da gre verjetno za masovno nesrečo, ali ste ob izvozu na kraj nesreče, kaj več poudarka dali na opremo in moštvo s katero ste izvozili?
Samo Kern: Ja, takrat nas je bilo v službi 8. Klasični izvoz na prometno nesrečo je 5 gasilcev z dvema voziloma, v tem primeru pa smo izvozili z dodatnima dvema človekoma in enim dodatnim vozilom. Takoj je bila vpoklicana tudi dežurna izmena. Ugodno za intervencijo je bilo tudi to, da se je dogodila v času, ko je začela prihajati v službo že tudi naslednja izmena, oziroma so se ljudje doma pripravljali na odhod v službo. Tako, da je bilo v kratkem času na mestu intervencije dovolj ljudi.Vizija Varnosti: Ko ste prišli na kraj intervencije, kaj ste videli, kakšna je bila situacija?
Samo Kern: Videli smo avtobus na boku, izven avtobusa smo videli tudi že nekaj otrok, reševalci in policija so bili že na mestu intervencije. To je bila takoj olajševalna okoliščina, ker smo vedeli, da je prisotno tudi medicinsko osebje. Pogled pa ni bil prijeten, pravo sliko se pa pravzaprav dobi po ogledu situacije.

Vizija Varnosti: Kakšna se vam je zdela začetna koordinacija med reševalci, policijo in gasilci? Ali ste gasilci takoj dobili prave informacije o obsežnosti intervencije?
Samo Kern: Zdi se mi, da ja. V vozilu pri ukleščenih osebah so bili reševalci, zdravnica pa se je zunaj ukvarjala s ponesrečenci, ki so bili že rešeni iz avtobusa. Rešili so se večinoma sami, s pomočjo svojih spremljevalcev skozi strešno okno. Tako, da s tega vidika ni primanjkovalo informacij. Bilo je dokaj ugodno, ker so v avtobusu ostale ukleščene samo tri osebe. Oziroma, dve osebi sta bili okleščeni, ena oseba pa je bila ujeta. Vsi ostali pa so bili že zunaj.

Vizija Varnosti: Na podlagi pridobljenih informacij, kakšno taktiko ste izbrali za posredovanje, kaj je bila prioriteta, ko ste začeli s posredovanjem?
Samo Kern: Prioriteta je bila osvoboditi ukleščene oz. ujete osebe. Ujeta oseba je bila rešena zadnja, ker se je dalo oceniti, da je bistveno manj poškodovana, kot ukleščeni. Prioriteta pri reševanju je bil ponesrečenec, ki je imel nogo ukleščeno pod robom avtobusne strehe. Po moji oceni, če bi reševali najprej ukleščenega v prednjem delu avtobusa, bi lahko pri dvigu avtobusa temu, ki je imel nogo ukleščeno pod robom strehe nekje na sredini avtobusa povzročili dodatne poškodbe. Zato smo z reševanjem začeli pri tej osebi. Nadaljevali pa smo z reševanjem osebe v sprednjem delu avtobusa, ki je bila ujeta med armaturno ploščo in količkom zaščitne ograje.Vizija Varnosti: Se vam zdi, da je bilo glede na načrt alarmiranja ob tovrstnih nesrečah, število gasilcev in ostalih reševalcev na mestu intervencije zadostno?
Samo Kern: V tem primeru se mi zdi, da je bilo dovolj gasilcev. Ob razpoložljivih silah, menim, da bi lahko izpeljali tudi kakšno večjo intervencijo. Kajti na mestu je bilo na koncu 36 gasilcev. To pomeni, da je bil skoraj en gasilec na enega poškodovanega, poleg tega pa so bili prisotni tudi reševalci in policisti. Mislim, da je ta intervencija pokazala, da je načrt alarmiranja kar ustrezen.

Vizija Varnosti: Glede na to, da se je nesreča zgodila na avtocesti, kakšen problem je predstavljal promet po avtocesti mimo kraja dogodka?
Samo Kern: Varnost reševalcev je zelo pomembna, hitrosti vozil na avtocesti so velike, zato je pomembno, da se gre čim prej v delno, če ne že popolno zaporo voznega in prehitevalnega pasu. Ob našem prihodu še ni bila izvedena zapora prometa, potem se je kmalu izvedla zapora voznega pasu, promet je potekal le po prehitevalnem pasu. Z vidika delovnega prostora smo tako imeli zadosti prostora, saj je bil avtobus izven cestišča in varnost reševalcev ni bila ogrožena toliko, kolikor bi bila, če bi bila nesreča na sami cesti. Reševalne in intervencijske skupine za svoje vozila in delokrog potrebujejo kar nekaj prostora za učinkovito in varno posredovanje. Zato je pri posredovanju na avtocesti z vidika varnosti zelo pomembno, da se promet umiri že dosti pred mestom nesreče, da ne pride do nepričakovanih in nenadnih situacij na samem kraju dogodka.

Vizija Varnosti: Kako bi na kratko ocenili celotno intervencijo?
Samo Kern: V primeru te masovne nesreče si lahko samo želimo, da bi bile vse take. Bilo je zadostno število gasilcev, reševalcev in policije. Tudi DARS se je učinkovito odzval in prišel dovolj hitro, da je označil in zavaroval kraj dogodka. Poškodovancev s hudimi poškodbami ni bilo veliko, zato se je večina udeležencev rešila sama. Mesto nesreče je bilo z vidika posredovanja tudi ugodno. Avtobus je imel srečo, saj je samo za las zgrešil veliko prometno tablo, če bi jo zadel, bi bile posledice te nesreče verjetno zelo tragične. Malo naprej pa je betonski podvoz, ki bi prav tako lahko bistveno spremenil izid nesreče, če bi se le ta zgodila tam. Sodelovanje med službami je bilo primerno, prišlo ni do nobenih zapletov. Problem bi lahko bil identifikacija vodij posameznih služb in skupin, česar v tem primeru tudi ni bilo, bi bilo pa smiselno o tem razmišljati za vnaprej.

Vizija varnosti: Hvala lepa za pogovor in še veliko uspešnih intervencij v bodoče vam želimo!Iz vsebine:


Intervju s Samom Kernom, vodjem intervencije nesreče nemškega avtobusa polnega mladostnikov na avtocesti Kranj - Ljubljana

Oglasna deska
Revija E-Vizija


E-vizija

Naroči se zgoraj!
BREZPLAČNO!


Oglaševanje na portalu oz. v reviji


Oglaševanje na portalu Vizija Varnosti

Izkoristi priložnost
naredi pravo potezo!