Adm. | E-Vizija | Aplikacije | Informacije o portalu | Kontakt

Blogi | Kolumne Naročam E-Vizijo:

Dobrodošli na portalu v petek, 26.04.2019!

Words! Gradivo! Gradivo!
Novo: igra z besedami Novo: plačljivo gradivo E-gradiva

Vsebina

/Domov
/Usposabljanja
/Svetovanja
/Delavnice
/Načrtovanje
/Pregledi in preizkusi
/Zakonodaja
/Analize, presoje
/Info. za podjetja
/Info. za javne službe
/Seminarji, sejmi
/Servis
/Človeški viri
/Galerije slik
/Strokovna literatura
/Pogovori

FacebookRevija E-Vizija


E-vizija

Naroči se zgoraj!
BREZPLAČNO!
V sodelovanju s službami

Policija Gorska reševalna služba Jamarska reševalna služba Podvodna reševalna služba Združenje slovenskih poklicnih gasilcev Reševalci v zdravstvu

Intervju - Goraz Breskvar


Pogovor z Gorazdom Breskvarjem, vodjem prve izmene Gasilske brigade v Ljubljani


Intervencija 17.04 v podjetju Gorenje Tiki je bilo dobro opravljeno delo. Kako se je spominjaš danes, nekaj dni po dogodku?
Vesel sem, da je zadeva tako dobro uspela, kot je. Po moji oceni je bil požar zelo hitro pogašen. Sicer je bilo potem še veliko umazanega gasilskega dela – razkopavanje, odkrivanje predelnih sten, strehe. Glavnina požara je bila pogašena v 20. minutah, maksimalno do pol ure.

Kako je potekalo samo gašenje?
V podjetju Gorenje Tiki imajo infranet alarm povezavo z našo enoto. To pomeni, da podjetje poznamo. V GBL se je aktiviral hišni alarm (sprožil se je javljalec požara v Gorenju Tiki), zato je v GBL stekel protokol izvoza ob takem dogodku, izvoz na lokacijo z dvema voziloma s posadko, kombinirko in cisterno — to imamo določeno v primeru tovrstnega dogodka. Skoraj istočasno s hišnim alarmom je prišla prijava tudi od delavcev preko telefona, da v podjetju močno gori, zato smo izvozili še s poveljniškim vozilom in Brontom 27 m za posredovanje na višini. Izvoz vseh vozil je bil istočasen. Ko smo se peljali na mesto intervencije, smo opazili velik steber črnega dima. Takrat smo pravzaprav šele dobili informacijo, da gre za lakirnico, zato sem dodatno aktiviral še kemično vozilo, za gašenje s prahom. Na samem mestu se je izkazalo, da ne gori lakirnica, ampak prostor, kjer se izdelujejo, pakirajo ali shranjujejo polizdelki. Prostor je samo z velikimi vrati ločen od glavnega velikega regalnega skladišča, ki so ga štirje delavci s pomočjo notranjih hidrantov že gasili. Dobili so lažje opekline in se zastrupili z dimom, ki je bil na pogled zelo grd — temne črne barve — zato so bili delavci v precej slabem stanju, ko so prišli ven. Na mesto intervencije smo prišli s štirimi vozili, katerim se je kmalu pridružilo še kemično. Problem je bil hidrantno omrežje, ker notranje omrežje na dvorišču podjetja na začetku ni delovalo, zato smo takoj aktivirali našo petico, cisterno s 13000 l vode, nato pa še cisterno s 7000 l vode, vmes pa je začelo delovati tudi hidrantno omrežje. Na koncu je bilo na razpolago dovolj vode.

Rekel si, da so delavci zelo dobro odreagirali na začetni požar. To v praksi verjetno pomeni, da so usposabljanja delavcev v podjetju dobrodošla? Stanja v podjetju sicer natančno ne poznam. Menim pa, da so v tem podjetju s svojimi delavci na preventivnem področju zelo dobro delali. Da se nekdo loti gašenje takšnega požara z notranjim hidrantom, kaže na to, da so bili delavci zelo dobro usposobljeni za gašenje začetnih požarov. Za takšno dejanje je poleg poguma potrebna tudi obilica znanja. Delavci so iz hidrantne omarice sami razvili cev in začeli z gašenjem. Njim je potrebno dati zahvalo, da se požar ni razširil na regalno skladišče. Temperatura je bila že prisotna v regalnem skladišču, saj so bile na zgornjih policah v okolici vrat, skozi katere je izhajal dim v sosednji prostor, plastični zabojčki že stopljeni in bi kmalu zagoreli. V njem je gorel tudi že viličar, ki so ga delavci tudi že delno pogasila. Kalorična vrednost polizdelkov v regalnem skladišču je po moji oceni kar visoka. Če delavci ne bi odreagirali, kot so, bi bil požar dosti hujši.

Torej je bila večina prisotnih izdelkov plastičnih?
Ti izdelki so večinoma iz plastičnih, umetnih materialov, podobni nekakšnemu stiroporu — pri gorenju se je sproščal dim popolnoma črne barve.

Ali je bila notri tudi pogrešana oseba?
Ko smo prišli na mesto intervencije, so nam delavci sporočili, da je notri še en njihov kolega, ki je tudi pomagal gasiti, in ga niso našli. Najprej smo izvedli napad iz notranje strani in napad na streho z Brontom. Takoj smo odprli streho in začeli z gašenjem strešnih konstrukcij. Istočasno je potekal notranji napad s štirimi gasilci, dva sta gasila, dva pa sta iskala pogrešanega. Ker je bil objekt velik, sem v notranjost dodatno poslal še dva gasilca, ki sta pomagala pri iskanju pogrešanega. Vendar se je na koncu izkazalo, da je bil pogrešani delavec doma, saj se je javil na telefon. Zaradi intenzivnega iskanja pogrešane osebe je bilo manj ljudi razporejenih na izvajanje gašenja.Iz tega izhaja, da je dobra informacija ključnega pomena za gasilce — da gasilci čim prej in čim bolj natančno izvemo, kje je kdo. Takoj smo dobili informacijo, da je eden od delavcev pogrešan. Napadalna skupina je imela s seboj kamero. Vizualni pregled s prostim očesom je bil možen šele po 20 minutah. Če bi bil poškodovani res notri, bi morali imeti kar malo sreče, da bi ga našli, saj je prostor zelo velik. Večja možnost bi bila, da bi ga našli s kamero. Notri je bilo kar nekaj materiala, ki je popadal s polic. In v kolikor bi bil poškodovani zakopan pod njim, bi ga našli šele po podrobnem pregledu, ko bi bila vidnost dobra.

Koliko gasilcev je gasilo požar?
Na mestu je bilo 19 poklicnih gasilcev iz naše prve izmene, potem je prišla še nočna izmena — skupaj 34 poklicnih gasilcev in 9 prostovoljnih. Zaključna dela je opravila druga izmena. Naša izmena je odšla nazaj v enoto nekaj pred 20.00 uro. Po našem odhodu so kolegi iz nočne izmene še opravili razkopavanje in odpiranje, iskanje morebitnih dodatnih žarišč, tisto umazano, trdo gasilsko delo. Intervencija je bila zaključena nekaj po 22 uri.

Katera gasilna sredstva ste uporabljali med intervencijo?
Za gašenje smo uporabljali samo vodo. Razmišljali smo, da bi kombinirali gašenje s penilom. Vendar je bilo na začetku vidno, da v tem okolišu in v prisotnem hidrantnem sistemu ni dovolj vode, zato sem se osredotočil samo na zagotavljanje zadostne količine vode. Gašenje pa se je na koncu odvijalo tako hitro, da smo ostali kar pri uporabi vode, za katero se je na koncu izkazalo, da jo je bilo dovolj in da je bila glede na hitro obvladovanje požara ustrezna izbira.Iz vsebine:


Pogovor z Gorazdom Breskvarjem, vodjem prve izmene Gasilske brigade v Ljubljani

Oglasna deska
Revija E-Vizija


E-vizija

Naroči se zgoraj!
BREZPLAČNO!


Oglaševanje na portalu oz. v reviji


Oglaševanje na portalu Vizija Varnosti

Izkoristi priložnost
naredi pravo potezo!