Adm. | E-Vizija | Aplikacije | Informacije o portalu | Kontakt

Blogi | Kolumne Naročam E-Vizijo:

Dobrodošli na portalu v ponedeljek, 20.01.2020!

Words! Gradivo! Gradivo!
Novo: igra z besedami Novo: plačljivo gradivo E-gradiva

Vsebina

/Domov
/Usposabljanja
/Svetovanja
/Delavnice
/Načrtovanje
/Pregledi in preizkusi
/Zakonodaja
/Analize, presoje
/Info. za podjetja
/Info. za javne službe
/Seminarji, sejmi
/Servis
/Človeški viri
/Galerije slik
/Strokovna literatura
/Pogovori

FacebookRevija E-Vizija


E-vizija

Naroči se zgoraj!
BREZPLAČNO!
V sodelovanju s službami

Policija Gorska reševalna služba Jamarska reševalna služba Podvodna reševalna služba Združenje slovenskih poklicnih gasilcev Reševalci v zdravstvu

Vrste gasilnikov glede na gasilo


Gasilniki z vodo so primerni le za gašenje požarov razreda A. Na trgu so tudi gasilniki, v katerih je voda zaščitena pred zmrzovanjem. V gospodinjstvih se gasilniki z vodo premalo uporabljajo v primerjavi z gasilniki z ABC prahom. Pri gašenju požara na električnih napravah z napetostjo pod 1000 V moramo pri gašenju z gasilnikom z vodo upoštevati varnostno razdaljo najmanj 1 meter, pri napravah z napetostjo čez 1000 V pa jih ne smemo uporabljati. Pozor - vedno je treba upoštevati navodila proizvajalca gasilnika, označena na nalepki gasilnika.

slika

Voda kot gasilo
Vodo lahko uvrščamo med najcenejše, najpomembnejše in najučinkovitejše gasilo, v kolikor seveda razpolagamo z ustreznimi količinami za gašenje požara. Voda je primerno gasilo za gašenje požarov trdnih snovi (razred A), ki gorijo pretežno z žarom. Uvrščamo jo med hladilna gasilna sredstva, saj veže veliko količino toplote, ki jo odvzema s področja požara in ohladi gorljivo snov do temperature, ki je nižja od vnetišča. Na ta način je odstranjen en od treh osnovnih pogojev gorenja - toplota, ki je sestavni del trikotnika gorenja (slika).

slika

Seveda pa mora biti voda za dosego hladilnega učinka pravilno uporabljena. Da je pravilno uporabljena, se kaže v obliki pare, ki se dviguje s področja gorenja oziroma gašenja z vodo. Uparjena voda zaradi večje vodne površine veže toploto in ohlaja gorljivo snov. V primeru, da voda v potokih odteka z mesta gašenja požara, lahko sklepamo o njeni napačni uporabi. Pri gašenju požara je treba vodo razpršiti v obliko finih vodnih kapljic, ki se med padanjem skozi plamene spremenijo v paro. Na ta način se omeji pretirana uporaba vode, zmanjša pa se lahko tudi škoda na potencialnem gorivu (materialu), ki ga ogenj še ni dosegel.

Voda kot gasilo ima kar nekaj pozitivnih lastnosti:
– spada med najcenejša gasila,
– njena uporaba kot gasilo je razmeroma preprosta,
– kot gasilo se lahko uporablja tudi v gasilnikih in vgrajenih sistemih aktivne požarne zaščite (hidrantno omrežje, sprinker, deluge, drencer sistem, hi fog …),
– je sorazmerno enostavna za transport,
– v primeru hidrantnega omrežja kot sekundarnega dela vodovodnega mrežja, je voda na voljo v določenih, tudi zadostnih količinah.

slika


slika

Voda kot gasilo pa lahko povzroči tudi težave in nevšečnosti:
– ob neustrezni uporabi kot gasila lahko poškoduje določene vrste potencialnega goriva (hrana, papir, tekstil …),
– pri gašenju objektov lahko poškoduje pregrete gradbene materiale (kovine, gradbena veziva …),
– voda zaradi svoje površinske napetosti slabo prodira v mnoge materiale in snovi. Zato ji gasilci dodajajo detergente in tako dosežejo, da voda, ki bi sicer odtekla s površine, prodre globoko v snov,
– pri njeni uporabi kot gasilo lahko nekatere organske snovi (koruza, fižol, žito …) v njej nabreknejo - poveča se teža in prostornina, kar lahko poškoduje stene in strope skladišč,
– obstaja nevarnost zaradi električne prevodnosti vode,
– pri kemičnem reagiranju nekaterih snovi z vodo se sproščajo gorljivi ali strupeni plini oz. zagorijo v stiku z njo.

Gasilniki z gasilno peno so primerni za razrede požara A in B. Na trgu so na voljo tudi gasilniki, primerni za nižje (negativne) temperature. Zaradi dodatka penila vodi se zmanjša njena površinska napetost, ki lahko v primerjavi s čisto vodo bolje prodre v tesno zbite snovi. Gašenje s pomočjo gasilnika na peno poteka na principu dušenja, t.j. prepreči se prisotnost kisika.

slika

Pena kot gasilo
Po postopku nastanka ločimo peno na:
– kemično, ki nastaja z reakcijo raztopine natrijevega hidrogen-karbonata (soda bikarbona), aluminijevega sulfata in saponina, pri čemer se sprošča ogljikov dioksid, s katerim so napolnjeni mehurčki kemične pene;
– zračno, pri kateri so mehurčki napolnjeni z zrakom. Tvorijo jo voda, zrak in penilo (hidrolizirane beljakovine ali posebni detergenti). Voda in penilo se mešata v določenem razmerju, Ločimo težko, srednje težko in lahko peno. Pena je lažja, če je v njej več zraka. Primerna je za gašenje požarov vnetljivih tekočin (npr. v naftni industriji). Lahka pena je primerna za gašenje požarov razreda A, zlasti v zaprtih prostorih na način, da se z njo prostor napolni - tako je lahko zaradi gašenja povzročene manj škode, kot pri gašenju z vodo.
– mehanično.

Princip gašenja s peno je predvsem dušenje, saj je lažja od vnetljive tekočine in zato ostaja na njeni površini. Na ta način se loči gorivo od kisika.

Njena pomanjkljivost pa je njena prevodnost električnega toka. Zato je ne smemo uporabljati za gašenje naprav pod električno napetostjo in električnih instalacij.

Priprava in uporaba pene kot gasila je razmeroma enostavna. Z njo lahko dosežemo sorazmerno velik domet curka in velik učinek gašenja.

Gasilniki na CO2 se uporabljajo pri požarih razreda B (gorljive tekočine) in C (gorljivi plini). Delujejo na principu hlajenja in dušenja. Primerni so za gašenje požarov v kuhinjah, delavnicah, laboratorijih, centralah, za gašenje naprav in aparatov pod električno napetostjo ter elektronskih naprav. Pri gašenju z gasilnikom na CO2 ni škodljivih posledic za okolje.

slika

CO2 kot gasilo
Princip gašenja s CO2 je dušenje in ohlajevanje. Če v prostoru, v katerem je izbruhnil požar, gasmoi s CO2, zmanjšujemo nivo kisika. Ko se nivo kisika spusti pod 15 %, se praviloma prekine proces gorenja.

V zaprtih prostorih lahko gašenje s CO2 predstavlja nevarnost za zdravje in življenje ljudi. V vgrajenih sistemih aktivne požarne zaščite primeru gašenja s CO2 je treba upoštevati potreben čas za evakuacijo - sistem se mora aktivirati z zakasnitvijo. Za uporabnike prostorov, v katerih so vgrajeni gasilni sistemi s CO2, morajo biti nameščeni opozorilni znaki »nevarnost zadušitve«, uporabniki takih prostorov pa se morajo ob alarmnem znaku takoj evakuirati iz njih - preden se z zakasnitvijo aktivira sistem.

CO2 je slab prevodnik električnega toka. Zaradi tega je ustrezno gasilo za gašenje električnih instalacij in naprav pod napetostjo.

Gasilniki na prah so primerni za gašenje požarov razredov A, B in C. Za gašenje požara razreda D se uporabljajo posebni gasilniki s specialnim prahom - samo za gašenje kovin.
Gasilniki na prah delujejo na principu hlajenja in dušenja. Ko se prah stopi, žarišču odvzame toplotno energijo in tvori slano plast, ki prepreči dotok kisika. Gasilnikov na prah se ne sme uporabljati za gašenje električnih naprav pod napetostjo čez 1000 V. Pri gašenju električnih naprav z napetostjo pod 1000 V pa je treba upoštevati varnostno razdaljo vsaj 1 meter, oziroma navodila proizvajalca.
Gasilniki na prah so zelo učinkoviti za gašenje začetnih požarov. Imajo pa slabost, da močno umažejo okolico požarišča. Dobijo se z vsebino od 1 do 12 kg.

slika


slika

Prah kot gasilo
Prah je učinkovito gasilo za gašenje požarov razreda A, B in C (ABC, BC). Z gašenje požarov razreda D se kot gasilo uporablja poseben prah.
V gasilnikih različnih proizvajalcev se med seboj loči po barvi, kemični sestavi in zrnatosti. Uporaba originalnega prahu določenega gasilnika je pogoj za učinkovitost gašenja.

GASILNIKI za gašenje razreda F
Požar razreda F (gašenje maščob, olj) se gasi s specialnim prahom. Namestitev teh gasilnikov se posebej priporoča v kuhinjah, gostinskih lokalih s kuhinjami, obratih za pripravo hitre hrane, v prehrambeni industriji ipd.
Za gašenje požarov razreda F se uporablja tudi posebna vrsta gasilnikov s tekočimi kemičnimi gasili. Primer takega gasilnika je gasilnik, polnjen s kalijevim acetatom in citratom.
Za gašenje razreda požara F je znano, četudi se ogenj pogasi, pride zaradi pregretja goriva do ponovnega samovžiga - to se lahko večkrat ponovi. Gašenje z drugimi gasili (npr. CO2, prah) ni učinkovito, ker ne znižajo temperature goriva pod temperaturo samovžiga.

Z gasilniki za gašenje razreda F se gasi na principu hlajenja in dušenja, saj se z gasilom ustvari sloj, ki prepreči spajanje vnetljivih hlapov in pare s kisikom in s tem prepreči ponovni vžig.

slika

Aerosolni razpršilnik
V živilskih trgovinah, na bencinskih črpalkah, tehničnih trgovinah in drugje je možno kupiti izdelke za gašenje požarov do 1 kg. To niso gasilniki. Taki proizvodi spadajo v skupino aerosolov, kot jih določa Pravilnik o aerosolnih razpršilnikih. Prodajajo se v kovinskih aerosolnih razpršilnikih, katerih skupna prostornina ne sme presegati 1000 ml.

slika

Aerosolni razpršilniki se ne upoštevajo pri izračunu potrebnega števila gasilnikov, kot jih določa Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov. Razlogov je več - najbolj utemeljen je ta, da nimajo podatka o učinkovitosti gašenja požara, kot ga določa standard SIST EN 3-7.Iz vsebine:


Vrste gasilnikov, vrste gasilnih aparatov, gasilo, gasilnik na vodo, gasilnik na CO2, gasilnik na prah, gasilnik na peno

Oglasna deska
Revija E-Vizija


E-vizija

Naroči se zgoraj!
BREZPLAČNO!


Oglaševanje na portalu oz. v reviji


Oglaševanje na portalu Vizija Varnosti

Izkoristi priložnost
naredi pravo potezo!