Adm. | E-Vizija | Aplikacije | Informacije o portalu | Kontakt

Blogi | Kolumne Naročam E-Vizijo:

Dobrodošli na portalu v petek, 26.04.2019!

Words! Gradivo! Gradivo!
Novo: igra z besedami Novo: plačljivo gradivo E-gradiva

Vsebina

/Domov
/Usposabljanja
/Svetovanja
/Delavnice
/Načrtovanje
/Pregledi in preizkusi
/Zakonodaja
/Analize, presoje
/Info. za podjetja
/Info. za javne službe
/Seminarji, sejmi
/Servis
/Človeški viri
/Galerije slik
/Strokovna literatura
/Pogovori

FacebookRevija E-Vizija


E-vizija

Naroči se zgoraj!
BREZPLAČNO!
V sodelovanju s službami

Policija Gorska reševalna služba Jamarska reševalna služba Podvodna reševalna služba Združenje slovenskih poklicnih gasilcev Reševalci v zdravstvu

Kompetence vodij prvih posredovalcev – temperamentTipi osebnosti (temperament vodje)

Ljudje smo mešanica štirih osnovnih temperamentov. Vsak izmed nas ima svoj prevladujoči temperament, ki je pri nekaterih zelo lahko prepoznaven, pri drugih pa težje določljiv, ker imajo tudi več značilnosti ostalih temperamentov — oseba je lahko mešanica dveh ali več temperamentov. Pri ljudeh, ki so mešanica temperamentov, gre ponavadi za sestavljanko dveh ali več izmed osnovnih temperamentov. Rodimo se različni, imamo različno zunanjost, smo različne narodnosti in imamo različen ekonomski položaj, različen inteligenčni in emocionalni kvocient, pa tudi različen temperament. Življenje nas oblikuje vsak dan posebej, spreminjamo se, lahko si polepšamo zunanji izgled, popravimo ekonomski in socialni položaj, a naše bistvo ostaja enako. Se pravi, da se vsak rodi s svojimi posebnostmi temperamenta in je zelo koristno, če se zavemo, kateri tip temperamenta vlada naši osebnosti. Svojega temperamenta ne moremo spremeniti, lahko pa ob boljšem poznavanju samega sebe učinkoviteje izkoristimo svoje močne točke in se podamo na pot premagovanja svojih šibkosti.

Prepoznati svoje osebnostne lastnosti je pomembno za vodjo in za skupino, ki jo vodja vodi. Nekateri tipi osebnosti so zelo nagnjeni h konfliktom, zato je za skupino pomembno, da pravočasno »pogrunta« svojega poveljnika (vodjo) in se ustrezno zavaruje pred nadaljnjim zaostrovanjem situacije. Nekateri vodje so težko pripravljeni sprejemati trenutne odločitve, posledice tega so nejasne ali nepopolne odločitve, ki nikakor niso dobre za potek intervencije. V tem primeru je seveda zelo pomembna enotnost skupine in dobra medsebojna koordinacija dela v njej, saj v takem primeru od vodje ne moremo pričakovati natančnih navodil, temveč le splošna, abstraktna navodila, od skupine pa se pričakuje več samostojnega dela in odločanja v posameznih situacijah. Te situacije največkrat navzven niso vidne in ne vplivajo negativno na potek intervencije, kajti nevede je urjenje in usposabljanje prilagojeno vodji in tako tudi v tem primeru potekajo usposabljanja tako, da se ta razlika pravzaprav ne čuti. Težave lahko nastanejo takrat, ko gre na intervencijo popolnoma druga skupina operativcev, ki se ni usposabljala s tem vodjem. V tem primeru lahko pride do nesporazumov in nejasnih navodil.

Kaj je temperament?
Temperament je način našega odzivanja in delovanja, h kateremu se nagibamo v različnih situacijah. Naš temperament v veliki meri pogojuje naše čustvene odzive, vpliva na način komunikacije, na medsebojne odnose in tudi na delovne zmožnosti. Opredeli naš odnos do ljudi in sočloveka ter življenja nasploh. Pri sebi in pri drugih lahko vrsto temperamenta ugotovimo skozi obnašanje, način in glasnost govora, mimiko, geste in tudi preko načina komunikacije, torej skozi energijo vodenja, ki jo človek vloži vanj. In ta vidik je za gasilske poveljnike in vodje zelo pomemben, ker ga bodo operativci na ta način sprejeli in vnaprej vedeli, kaj lahko od njega pričakujejo.

Značilnosti štirih temperamentov
V nadaljevanju bom poskušal predstaviti štiri osnovne tipe temperamentov. Verjamem, da se bo vsakdo našel v skupini ali kombinaciji dveh tipov … Bistveno je, da se vodje sami odločijo poiskati svoj temperament oz. si ga določijo in temu primerno tudi nastopajo v vlogi vodje, saj je vodenje različnih tipov temperamentov različno in vsebuje različno količino energije, zajete v vodenju.

1. Sangvinik
Sangvinik ima osnovno željo se zabavati. Rad je v središču pozornosti in animira svoje poslušalce, od tod tudi njegova nalepka »popularni«. Zaradi njegove prirojene sposobnosti zabavnega pripovedovanja zgodb ga ljudje radi poslušajo. Popularni sangvinik ima rad zelo razgibano delo in delo z ljudmi zaradi njegove močne potrebe po druženju. Zanj je najboljši gibljiv delovni čas, saj ne mara urnikov in rokov. Zelo mu ustreza delo prodajalca ali predstavnika podjetja na terenu, ki mu avtomatično dopušča gibljiv delovnik in neštete možnosti druženja z ljudmi. Ker z lahkoto očara svoje poslušalce, je kot prodajalec zelo uspešen. Delo vodje je prav tako primerno za človeka z značajem sangvinika, vendar bi mu pri tem prišel prav skrben asistent, ki bi ga redno opozarjal na njegove obveznosti.

Slabost sangvinika je, da ne zna reči »ne«, ko ima ogromno projektov in se utaplja v delu. Sangvinik ponavadi zamenja veliko delovnih mest in ima zelo raznolik življenjepis, a mu manjka življenjski cilj. Popularni sangvinik večkrat preveč govori, hitro se začne dolgočasiti, v nekaterih situacijah pa preveč vzkipi. Ta temperament je privlačen za druge, saj izžareva lahkotnost in vedrino, v sebi pa skriva tudi marsikatero oviro za razvoj osebnosti in medsebojnih odnosov. Poleg površnosti je taka pomanjkljivost tudi premajhen interes za potrebe drugih ljudi. Čeprav se sangvinik hitro spoprijatelji, običajno ta prijateljstva niso globoka.

slika


2. Melanholik
Prvinska želja melanholika je, da so vse stvari popolne. Popolni melanholik bi rad dosegel popolnost, kar pa je seveda nemogoče, zato je večkrat razočaran. Popolnost mu vzame veliko časa, po drugi strani pa so določena delovna mesta, za katera se zahteva ravno to. Projekte npr. vedno konča še pred rokom, kar je ravno obratno kot pri sangviniku. Se zelo dobro organizira, je točen in natančen. Ima prirojeno sposobnost analiziranja samega sebe, drugih ljudi in dela, ki ga opravlja. Melanholik si naredi red s pomočjo lestvic in grafov, današnji čas računalništva pa je sploh ustvarjen zanj.

Slaba stran popolnega melanholika je njegov pretirani perfekcionizem. Ko popravlja druge ljudi in njihove napake, lahko ta njegova nekontrolirana potreba preseže meje lepega vedenja. Melanholikova slabost je tudi, da je premalo spontan in da v skupini dela slabše kot sam. Popolni melanholik tudi ne dela dobro, če je pod pritiskom.

slika


3. Kolerik
Močne kolerike lahko zamenjamo za popularne sangvinike, ker so tudi oni ekstrovertirani. Razlika med obema tipoma je, da popularni sangviniki potrebujejo občinstvo zaradi zabave in kot prijatelje, močni koleriki pa iz svoje potrebe po nadziranju. Rojeni so za šefe, ker imajo radi kontrolo nad situacijo. Koleriki so proizvodno orientirani in storilnostno naravnani. Kot melanholiki imajo tudi koleriki organizacijske sposobnosti. Razlika med obema pa je, da se melanholiki organizirajo tako, da vse zapišejo in sistematizirajo, medtem ko se koleriki organizirajo v svoji glavi in potem odločno opravijo potrebno. Koleriki se dobro znajdejo v stresnih situacijah, kar je ravno obratno kot pri melanholikih.

Slabosti kolerikov so: živčnost, stalna potreba po delu, ne morejo se umiriti. Izrazita slabost močnega kolerika je manipulacija z drugimi. Nekateri koleriki so pripravljeni narediti vse, da bi obdržali vodilni položaj in nadzor nad sodelavci. Silno se namreč bojijo izgube nadzora. Koleriki so, podobno kot sangviniki, bolj ekstravertirani in izredno impulzivni. Imajo veliko čustveno moč, ki jo burno izražajo, še zlasti jezo. Značilno zanje je, da brez razmišljanja prestopajo meje v medsebojnih odnosih in kar mimogrede odločajo še za druge, ne da bi jih ti za to prosili. Koleriki imajo veliko energije in so pri vsem, česar se lotijo, zelo učinkoviti. Preden se sangvinik organizira, je kolerik že končal delo — seveda, ko pa mu je cilj zelo pomemben. Problem nastane, ker na poti do cilja »tepta« vse, kar mu pride na pot, tudi sodelavce ali družinske člane.

slika


4. Flegmatik
Mirni flegmatiki so najbolj »neopazni« na delovnem mestu, so mirni, prijetni, uravnovešeni. Ne vzbujajo pozornosti s svojo zunanjostjo in z obnašanjem. Ko se v kaosu popularni sangvinik razburja, močni kolerik grobo nadzira, popolni melanholik pa pade v depresijo, bo mirni flegmatik zbrano in zanesljivo opravil svoje delo. Mirni flegmatik se zelo dobro obnese kot administrator in kot pomirjevalec sprtih strani. Ima pa tudi svoje slabosti: je preveč miren, premalo motiviran in ga morajo večkrat drugi vzpodbujati k delu. Kaže premalo navdušenja in včasih že meji na brezskrbnost. Flegmatikova mirna narava mu ne dopušča zapletanja v konflikte, temveč se jim izogiba. Pričakuje, da se bodo stvari kar same rešile, zato odlaša z reševanjem.

Primer iz prakse : ko smo se v Šoli čustvene inteligence pogovarjali o nekem problemu, razdeljeni v podskupine po temperamentih, ki smo jih razdelili v prejšnjih urah, se le v kotu, kjer so sedeli flegmatiki, ni nič posebnega dogajalo. V vseh ostalih podskupinah so bili bolj živahni, razburjeni, prizadeti ali pa so iskali rešitev, le flegmatiki niso spremenili svoje ležerne telesne drže. Ko so poročali o svojih zaključkih v zvezi s problemom, so končali v treh stavkih in zaključili z mislijo: "Zaradi tega se pa res ni vredno razburjati!" Prav to je velikokrat moto flegmatikov … in potem — ali je tak vodja uspešen ali ne??? Presodite sami!

slika

Tipi osebnosti in temperamenti. Nanizali smo le najosnovnejše značilnosti temperamentov. Morda zdaj lažje najdete svoj prevladujoči temperament. Vrline svojega temperamenta lahko okrepimo in koristno uporabimo v medsebojnih odnosih. Pomanjkljivosti pa odpravljamo ali jih nadomestimo z lastnostmi drugih temperamentov. Preverimo, kaj pogrešamo pri sebi, in skušajmo zavestno prebujati te značilnosti.

Tomas FelkarIz vsebine:


Temperament vodje, Tipi osebnosti, Sangvinik, Melanholik, Kolerik, Flegmatik, značilnosti temperamentov, Tomas Felkar

Oglasna deska
Revija E-Vizija


E-vizija

Naroči se zgoraj!
BREZPLAČNO!


Oglaševanje na portalu oz. v reviji


Oglaševanje na portalu Vizija Varnosti

Izkoristi priložnost
naredi pravo potezo!