Adm. | E-Vizija | Aplikacije | Informacije o portalu | Kontakt

Blogi | Kolumne Naročam E-Vizijo:

Dobrodošli na portalu v ponedeljek, 20.01.2020!

Words! Gradivo! Gradivo!
Novo: igra z besedami Novo: plačljivo gradivo E-gradiva

Vsebina

/Domov
/Usposabljanja
/Svetovanja
/Delavnice
/Načrtovanje
/Pregledi in preizkusi
/Zakonodaja
/Analize, presoje
/Info. za podjetja
/Info. za javne službe
/Seminarji, sejmi
/Servis
/Človeški viri
/Galerije slik
/Strokovna literatura
/Pogovori

FacebookRevija E-Vizija


E-vizija

Naroči se zgoraj!
BREZPLAČNO!
V sodelovanju s službami

Policija Gorska reševalna služba Jamarska reševalna služba Podvodna reševalna služba Združenje slovenskih poklicnih gasilcev Reševalci v zdravstvu

Termografija


Termografija
Infrardeča termografija ali kratko termografija, je neinvazivna, nedestruktivna in nekontaktna metoda merjenja temperature in prikaza porazdelitve toplote po površini kakršnegakoli objekta. Te lastnosti ji omogočajo široko možnost uporabe na najrazličnejših področjih. Infrardeča termografija omogoča hitro, enostavno in brezkontaktno merjenje površinske temperature ter slikovni prikaz toplotne porazdelitve po površini. Ne glede na to kaj opazujemo nam toplotna slika pove zelo veliko.

Slika!

1. Storitve

1.1. Svetovanje na področju termografije
Svetujemo vam na področju brezkontaktnega merjenja temperature in pri izbiri pravega inštrumenta za vaše potrebe.

1.2. Preventivni termografski pregledi elektroenergetskih in strojnih naprav - preprečevnje požarov

Slika!

V vsakem proizvodnjem procesu je potrebno redno nadzirati pravilno delovanje naprav.

Toplotna slika naprave nam lahko pove zelo veliko o njenem stanju. Prav to omogoča termografski pregled.

Termografija je tako učinkovita metoda prav zato, ker odkriva nenormalna pregrevanja že v začetni fazi, brezkontaktno in med normalnim delovanjem naprav. Stroški popravila pravočasno odkrite napake so zanemarljivi glede na stroške nepričakovanega zastoja.

Termografski pregled omogoča:
- preverjanje temperature vsake komponente
- identifikacijo površin s povišano temperaturo
- oceno stanja naprav

Slika!

Termografsko poročilo:

Po termografskem pregledu vam izdamo slikovno termografsko poročilo v tiskani in elektronski obliki v katerem je vsaka anomalija nazorno dokumentirana.

Na osnovi poročila se lahko načrtno in temeljito pripravite na popravilo.

1.3. Termografski pregledi stanovanjskih objektov
Kvalitetno izvedena obrtniška dela so ključnega pomena za zdravo in prijetno bivanje stanovalcev ter majhno porabo energije za ogrevanje oziroma hlajenje.

Termografski pregled preverja energetsko učinkovitost zgradb.

Slika!

Termografija odkriva:
- toplotne mostove,
- netesnost ovoja zgradbe,
- poškodovano, vlažno ali manjkajočo izolacijo,
- slabo in površno vgrajena okna in vrata,
- neizoliran strop proti podstrešju,
- pomankljivo izvedbo notranjih stenskih oblog z izolacijo,
- vlago v stenah, tleh ali stropu zaradi izliva vode,
- lego in pravilno delovanje talnega ogrevanja.

Termografski pregled daje odgovor na vprašanje, kako porabiti manj denarja za energijo.

Ko gradite ali kupujete novo hišo, se ne pustite zavesti. Dejansko kvaliteto zunanjega ovoja zgradbe vam hitro ugotovimo s termografijo.

Rezultat termografskega pregleda je lahko razumljivo in objektivno termografsko slikovno poročilo.


2. Prodaja IR kamer in IR termometrov


2.1. IR kamere

Slika!

Visoko resolucijske termografske kamere zamenjujejo na desettisoče kontaktnih ali ne kontaktnih termometrov. Na osnovi izmerjene temperature vsake posamezne točke, prikažejo na zaslonu toplotno sliko celotne opazovane površine. Nudimo vam široko paleto kamer za gasilsko, industrijsko in drugo uporabo.

2.2. IR termometri

Slika!

Infrardeči termometer meri temperaturo brezkontaktno. Temperaturo določi na osnovi jakosti toplotnega sevanja, ki ga sprejme od merjenca. Uporablja se za merjenje temperature težko dostopnih površin ali objektov, ki se gibljejo (strojne naprave) ali se jih med delovanjem ni mogoče dotakniti s kontaktnim termometrom (elektro naprave). V naši ponudbi so tudi IR termometri za merjenje temperature iz večje razdalje.

3. Seminarji


3.1. Termografija v gasilstvu - termografska kamera za gasilce
Za infrardeče sevanje dim ne predstavlja tako hude ovire kot za vidno svetlobo. Tudi popolna tema ni za toplotno sevanje nobena ovira. Kamera omogoča gasilcu, da se orientira v temi, pri slabši vidljivosti in v dimu, povečuje njegovo varnost in zmanjšuje stres. Omogoča mu odkrivanje oseb in žarišča požara.

Slika!

Termografska kamera povečuje učinkovitost gasilcev in jim pomaga pri odločitvah med akcijo. Danes je z njimi opremljenih, tudi zaradi nižjih cen, vse več gasilskih brigad. Pred njeno uporabo morajo gasilci dobro poznati njene lastnosti in možnosti opazovanja v infrardečem spektru, v katerem deluje. Napačno razumljena termografska slika lahko gasilce spravi v nevaren položaj.

Slika!

Kaj boste na seminarju izvedeli?
- splošne lastnosti termografske kamere za gasilce,
- uporaba kamere,
- osnovne fizikalne zakonitosti širjenja toplote, ki opazovalcu pomagajo razumeti toplotno sliko.

Komu je seminar namenjen?
Gasilskim brigadam, ki kamere že imajo ali o nabavi razmišljajo in bi radi izvedeli več o termografiji ter vsem, ki jih tematika zanima.

3.2. Preventivni termografski pregledi elektroenergetskih in strojnih naprav
Termografija je tako učinkovita metoda prav zato, ker odkriva nenormalna pregrevanja že v začetni fazi, brezkontaktno in med normalnim delovanjem naprav. Stroški popravila pravočasno odkrite napake so zanemarljivi glede na stroške nepričakovanega zastoja.

Slika!

Kaj boste na seminarju izvedeli?
Kaj je termografija,
Zakaj so preventivni pregledi potrebni,
Kakšne so koristi termografskega pregleda
Komu so pregledi namenjeni
Kako poteka termografski pregled
Kakšni so vaši prihranki

Komu je seminar namenjen?
Varnostnim inženirjem, vzdrževalcem, vodjem proizvodnje, upravnikom večstanovanjskih objektov ter vsem, ki jih tematika zanima.


Slika!

3.3. Termografski pregledi stanovanjskih objektov
Termografski pregled nudi hiter in objektiven pregled zunanjega ovoja zgradbe in nazorno odkriva skrite pomanjkljivosti. Pravočasna detekcija gradbenih napak, preprečuje kasnejše hude poškodbe zaradi vlage in plesni ter prihrani znatna sredstva za energijo.

Slika!

Kaj boste na seminarju izvedeli?
Kaj je termografija,
Kakšne so koristi termografskega pregleda
Kako poteka termografski pregled
Kakšni so vaši prihranki

Komu je seminar namenjen?
Lastnikom nepremičnin, nepremičninskim agencijam, upravnikom večstanovanjskih objektov, vzdrževalcem, ter vsem, ki jih tematika zanima.
Iz vsebine:


Termografija, Termografski pregledi stanovanjskih objektov, IR kamere, IR termometri

Oglasna deska
Revija E-Vizija


E-vizija

Naroči se zgoraj!
BREZPLAČNO!


Oglaševanje na portalu oz. v reviji


Oglaševanje na portalu Vizija Varnosti

Izkoristi priložnost
naredi pravo potezo!