Adm. | E-Vizija | Aplikacije | Informacije o portalu | Kontakt

Blogi | Kolumne Naročam E-Vizijo:

Dobrodošli na portalu v ponedeljek, 20.01.2020!

Words! Gradivo! Gradivo!
Novo: igra z besedami Novo: plačljivo gradivo E-gradiva

Vsebina

/Domov
/Usposabljanja
/Svetovanja
/Delavnice
/Načrtovanje
/Pregledi in preizkusi
/Zakonodaja
/Analize, presoje
/Info. za podjetja
/Info. za javne službe
/Seminarji, sejmi
/Servis
/Človeški viri
/Galerije slik
/Strokovna literatura
/Pogovori

FacebookRevija E-Vizija


E-vizija

Naroči se zgoraj!
BREZPLAČNO!
V sodelovanju s službami

Policija Gorska reševalna služba Jamarska reševalna služba Podvodna reševalna služba Združenje slovenskih poklicnih gasilcev Reševalci v zdravstvu

Pregled gasilnikov in servisno vzdrževanje


Skladno s Pravilnikom o blagu, za katerega se izda garancija za brezhibno delovanje, garancijski rok za gasilnik ne sme biti krajši od enega leta, rok zagotavljanja vzdrževanja in nadomestnih delov pa ne sme biti krajši od treh let.

Pregledovanje in servisno vzdrževanje gasilnikov določa Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov.

Gasilnike morajo, v skladu z navodili proizvajalca, vzdrževati lastniki. Gasilniki so ustrezno servisirani le, če jih vzdržujejo vzdrževalci, ki imajo od Uprave RS za zaščito in reševanje pridobljena pooblastila za vzdrževanje gasilnikov. Seznam pooblaščenih vzdrževalcev gasilnikov je objavljen na http://www.sos112.si/slo/tdocs/gasilniki.pdf

Gasilnike je treba vzdrževati v rokih, določenih od proizvajalcev. Zmotno je mnenje, da je država predpisala, da jih je treba vzdrževati enkrat letno. Res pa je, da je v veliko primerih potrebno opraviti pregled brezhibnosti delovanja novega gasilnika po dveh letih, nadaljnje preglede pa na leto.

Ne glede na navedene roke je treba opraviti servisno vzdrževanje gasilnika po njegovi uporabi (vključuje ponovno polnjenje gasilnika) ter zamenjavo iztrošenih ali pokvarjenih delov gasilnika, če je tako ugotovljeno pri pregledih.

Ko se lastniki gasilnikov odločajo o izbiri »ustreznega vzdrževalca« gasilnikov, morajo biti pozorni na:
- Iz pooblastila vzdrževalca gasilnika naj preverijo, če ima izbrani vzdrževalec gasilnikov sklenjeno pogodbo o vzdrževanju gasilnikov s proizvajalcem gasilnika ali zastopnikom proizvajalca gasilnikov, ki jih lastnik gasilnikov poseduje. Iz pooblastila je tudi razvidno, kateri serviserji gasilnikov (z imeni in priimki) so pri proizvajalcih ali zastopnikih proizvajalcev usposobljeni za servisiranje njihovih gasilnikov;
- po vzdrževanju gasilnikov jih morajo vzdrževalci opremiti z vidno oznako, iz katere so razvidni:
– naslov vzdrževalca,
– vrsta opravljenega vzdrževanja,
– datum opravljenega vzdrževanja,
– datum naslednjega vzdrževanja po navodilih proizvajalca,
– žig in podpis.
Ta vidna oznaka predstavlja potrdilo o brezhibnem delovanju gasilnika;
- lastniki gasilnikov naj bodo pozorni tudi na dejstvo, da se v času vzdrževanja njihovih gasilnikov ne poveča požarno tveganja objekta, naprav in postrojev opremljenih s temi gasilniki, čeprav je to odgovornost vzdrževalcev;
- V kolikor so ugotovljene nepravilnosti pri vzdrževanju gasilnikov, jih naj lastniki oz. uporabniki gasilnikov in drugi sporočijo na Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Informacije za vzdrževalce gasilnikov in njihove serviserje
Serviser, ki polni ampule z ogljikovim dioksidom in vzdržuje gasilnike z ogljikovim dioksidom, mora opraviti predpisan preizkus znanja za polnilca tehničnih plinov. Potrdilo o opravljenem preizkusu znanja izda Ministrstvo za gospodarstvo, Komisija za preizkus znanja za upravljanje energetskih naprav, administrativna dela za Komisijo pa opravlja Zveza društev energetikov Slovenije.Iz vsebine:


Pregled gasilnika, pregled gasilnikov, pregled gasilnih aparatov, servis gasilnika, servis gasilnikov

Oglasna deska
Revija E-Vizija


E-vizija

Naroči se zgoraj!
BREZPLAČNO!


Oglaševanje na portalu oz. v reviji


Oglaševanje na portalu Vizija Varnosti

Izkoristi priložnost
naredi pravo potezo!