Adm. | E-Vizija | Aplikacije | Informacije o portalu | Kontakt

Blogi | Kolumne Naročam E-Vizijo:

Dobrodošli na portalu v ponedeljek, 20.01.2020!

Words! Gradivo! Gradivo!
Novo: igra z besedami Novo: plačljivo gradivo E-gradiva

Vsebina

/Domov
/Usposabljanja
/Svetovanja
/Delavnice
/Načrtovanje
/Pregledi in preizkusi
/Zakonodaja
/Analize, presoje
/Info. za podjetja
/Info. za javne službe
/Seminarji, sejmi
/Servis
/Človeški viri
/Galerije slik
/Strokovna literatura
/Pogovori

FacebookRevija E-Vizija


E-vizija

Naroči se zgoraj!
BREZPLAČNO!
V sodelovanju s službami

Policija Gorska reševalna služba Jamarska reševalna služba Podvodna reševalna služba Združenje slovenskih poklicnih gasilcev Reševalci v zdravstvu

Policija - navodila prvim posredovalcem


...za zavarovanje sledov ob nesreči zrakoplova in splošnih intervencijah!policija vizijavarnosti

Ob vsaki nesreči zrakoplova je potrebno ugotoviti vzrok nesreče. Preiskovanje izvajajo glede na obseg nesreče pristojne službe Policije in glavni preiskovalec MzP oziroma glavni preiskovalec Stalne komisije MO, če gre za vojaški zrakoplov.

Kadar gre za nesrečo civilnega zrakoplova velikega obsega, preiskavo nesreče v smislu preiskovanja vzrokov o sumu storjenega kaznivega dejanja ugotavlja in preiskuje Delovna skupina za vodenje, sodelovanje in koordinacijo pri preiskavi letalske nesreče in glavni preiskovalec MzP. Ogled opravljata sočasno obe službi v medsebojnem sodelovanju in vzajemni pomoči. Ogled policije je usmerjen v zavarovanje dokazov kaznivega dejanja in opravljen po določilih Zakona o kazenskem postopku, glavni preiskovalec MzP pa opravlja ogled v smislu ugotavljanja vzrokov nesreče s ciljem preprečevanja posledic in odpravljanja vzrokov nesreče.

Preiskava letalske nesreče in kaznivega dejanja se začne na kraju nesreče oziroma na kraju morebitnega kaznivega dejanja s prepoznavo in odkritjem materialnih dokazov. Nadaljuje se z njihovimi analizami in vrednotenjem laboratorijskih rezultatov ter prezentacijo ugotovitev sodnikom, tožilcem, odvetnikom in ostalim v potrebi dejanske informacije. Od prvega odgovornega in vse do končnega uporabnika informacije, morajo vsi prisotni imeti skladno razumevanje vseh postopkov v procesu preiskave nesreče. Dosledno in pravilno izvajanje navodil za zavarovanje sledov nesreče je bistveno za uspešno preiskavo.Preiskava kraja kaznivega dejanja

- Preiskava kraja nesreče zrakoplova oziroma morebitnega kaznivega dejanja je postopek, ki si prizadeva posneti kraj kot ‘prvotni’ in prepoznavanje ter zbiranje vseh fizičnih dokazov potencialno pomembnih za rešitev zadeve,
- glavni namen poznejše preiskave je pravilno razložiti dejstva, obnoviti dogodke in razumeti kaj se je zgodilo.

Preiskovanje vzrokov nesreče se prične po opravljenih nalogah zaščite in reševanja. Na kraj nesreče pride veliko število prvih posredovalcev (first responders - medicinsko osebje, gasilci, reševalci,…), ki izvajajo naloge zaščite, reševanja in pomoči. Prvi posredovalci so izjemno pomembni na kraju nesreče, ne samo za reševanje, ampak v nadaljevanju tudi za področje kriminalistično tehnične preiskave – obvarovanje fizične celosti, dokumentiranje ter rekonstrukcijo dogajanja.Pomen ohranitve kraja nesreče in dokazov

Neprimerno zavarovan in ohranjen kraj je nepotrebna aktivnost, ki lahko:

- trajno prilagodi,
- kontaminira in
- kompromitira kraj ter dokazno gradivo.Nepravilna uporaba zaščitne opreme preiskovalcev lahko povzroči:

- kontaminacijo,
- izpostavo osebja zdravstvenim in varnostnim nevarnostim.

Ko je kraj nesreče preiskan, so možnosti za popravo zmot ali obnovo neprepoznanih ali spregledanih dokazov večinoma zelo majhne oziroma uničene.Zavarovanje sledov nesreče

Za kvalitetno preiskovanje nesreče je potrebno zagotoviti čim bolj ohranjene sledi nesreče. Zato je na splošno, zaradi kasnejšega strokovnega zavarovanja sledov, prepovedano, razen zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja:

- se dotikati in premeščati razbitine,
- spreminjati območje nesreče,
- brisati ali spreminjati sledi nesreče zrakoplova,
- premeščati predmete ter drugo vsebino iz zrakoplova vse do konca varovanja območja nesreče oziroma območja razbitin.Za ohranitev kraja nesreče in dokazov je potrebno upoštevati naslednja navodila:

- pazi na predmete in ne uničuj sledov,

- ne premikaj predmetov, delov in razbitin zrakoplova, če to ni nujno potrebno za reševanje ljudi, saj so le - ti pomembni za preiskavo nesreče zrakoplova,

- pazi na morebitne neznane predmete (ostanke eksploziva, dele detonatorjev ali mehanizmov namenjenih za detonacijo eksploziva, druge neznane predmete), ker so ti lahko v pomoč pri preiskovanju kaznivih dejanj in dokaz v kazenskem postopku,

- označi take predmete in jih ne premikaj, da se ne poškodujejo,

- polagaj pozornost na ogenj (kje je letalo pričelo goreti, kakšne so poškodbe letala, odtrgani deli),

- pogovor s poškodovanci, ki so še sposobni govoriti in opisati letalsko nesrečo (iskanje vzroka nesreče),

- nudenje informacij policistom in kriminalistom,

- omogočanje izvedbe ogleda policije in preiskovalnega organa (gasilci),

- fotografiranje, snemanje, skiciranje oziroma drugo dokumentiranje (kronološka in urejena dokumentacija je pomembna za zagotovitev ‘sledljivosti’ in ‘celotnosti’ dokaznega gradiva skozi celotni postopek) - posredovanje gradiva policistom,

- obvezna uporaba osebnih zaščitnih sredstev, npr. rokavic, obrazne maske (preprečevanje kontaminiranja sledov, npr. krvnih, bioloških).Iz vsebine:


Policija, navodila prvim posredovalcem, zavarovanje kraja nezgode, zavarovanje sledov

Oglasna deska
Revija E-Vizija


E-vizija

Naroči se zgoraj!
BREZPLAČNO!


Oglaševanje na portalu oz. v reviji


Oglaševanje na portalu Vizija Varnosti

Izkoristi priložnost
naredi pravo potezo!