Adm. | E-Vizija | Aplikacije | Informacije o portalu | Kontakt

Blogi | Kolumne Naročam E-Vizijo:

Dobrodošli na portalu v ponedeljek, 20.01.2020!

Words! Gradivo! Gradivo!
Novo: igra z besedami Novo: plačljivo gradivo E-gradiva

Vsebina

/Domov
/Usposabljanja
/Svetovanja
/Delavnice
/Načrtovanje
/Pregledi in preizkusi
/Zakonodaja
/Analize, presoje
/Info. za podjetja
/Info. za javne službe
/Seminarji, sejmi
/Servis
/Človeški viri
/Galerije slik
/Strokovna literatura
/Pogovori

FacebookRevija E-Vizija


E-vizija

Naroči se zgoraj!
BREZPLAČNO!
V sodelovanju s službami

Policija Gorska reševalna služba Jamarska reševalna služba Podvodna reševalna služba Združenje slovenskih poklicnih gasilcev Reševalci v zdravstvu

Označevanje gasilnikov


Označitev mesta namestitve gasilnikov
Mesta, kjer so nameščeni gasilniki, morajo biti, skladno s Pravilnikom o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov, označena v skladu s standardom SIST 1013.

slikaTo ni edini znak, ki označuje mesto namestitve gasilnika. Pravilnik o varnostnih znakih v prilogi III določa znak za namestitev gasilnikov.

slikaTa pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 92/58/EGS z dne 24. junija 1992 o minimalnih zahtevah za zagotavljanje varnostnih in/ali zdravstvenih znakov pri delu (UL L št. 245, z dne 26. 8. 1992, str. 23) določa obliko, barvo in velikost varnostnih znakov ter obveznosti delodajalcev v zvezi z uporabo varnostnih znakov.

Slovenski inštitut za standardizacijo je izdal leta 1996 (leta 1997 pa popravek) nacionalni standard SIST 1013 »Zaščita - Varnostni znaki - Evakuacijska pot, naprave za gašenje in ročni javljalniki požara«. Skladno s pravili SIST bi moral biti nacionalni standard po petih letih ažuriran ozirom dan v ponovno presojo. Čeprav je bila v slovenski pravni red leta 1999 prenesena Direktiva o minimalnih zahtevah za zagotavljanje varnostnih in/ali zdravstvenih znakov pri delu, do danes ažuiriranje standarda v zvezi s direktivo še ni bilo izvedeno. SIST to delo še čaka.Iz vsebine:


Označevanje gasilnikov, standard SIST 1013, Pravilnik o varnostnih znakih za označevanje gasilnikov

Oglasna deska
Revija E-Vizija


E-vizija

Naroči se zgoraj!
BREZPLAČNO!


Oglaševanje na portalu oz. v reviji


Oglaševanje na portalu Vizija Varnosti

Izkoristi priložnost
naredi pravo potezo!