Adm. | E-Vizija | Aplikacije | Informacije o portalu | Kontakt

Blogi | Kolumne Naročam E-Vizijo:

Dobrodošli na portalu v torek, 25.06.2019!

Words! Gradivo! Gradivo!
Novo: igra z besedami Novo: plačljivo gradivo E-gradiva

Vsebina

/Domov
/Usposabljanja
/Svetovanja
/Delavnice
/Načrtovanje
/Pregledi in preizkusi
/Zakonodaja
/Analize, presoje
/Info. za podjetja
/Info. za javne službe
/Seminarji, sejmi
/Servis
/Človeški viri
/Galerije slik
/Strokovna literatura
/Pogovori

FacebookRevija E-Vizija


E-vizija

Naroči se zgoraj!
BREZPLAČNO!
V sodelovanju s službami

Policija Gorska reševalna služba Jamarska reševalna služba Podvodna reševalna služba Združenje slovenskih poklicnih gasilcev Reševalci v zdravstvu

Kontrola pristopa, registracija delovnega časa


Sistem kontrole pristopa na objektu je pameten elektronski sistem, ki zamenjuje in močno razširi možnosti nekdanjega sistema »žigosanja kartic« ob prihodu na delo in odhodu z dela. Sodoben sistem pristopne kontrole je izveden z osebnimi identifikacijskimi napravami (kartice ali ključki s črtno kodo, elektromagnetnim kodiranjem ali z vstavljenimi čipi), ter čitalniki teh naprav (terminali), montiranih pri vratih. Lahko so taki, ki zahtevajo fizični kontakt, približevanje identifikacijske naprave na nekaj cm (v nekaterih primerih na nekaj 10 cm). Terminali so lahko enostavni, brez tipk in prikazovalnikov, lahko so opremljeni s tipkami in prikazovalniki, ki osebi omogočajo registracijo različnih vrst izhodov oz. prihodov in vpogled v stanje opravljenih ur. Terminal lahko omogoča uporabo osebnih identifikacijskih naprav z zahtevo po dodatni identifikaciji z vstopnimi kodami, s preverjanjem prstnih odtisov, preverjanjem šarenice ali kombinacijo različnih prepoznavnih sistemov.

Vsa vrata s kontroliranim prehodom so opremljena z elektromagnetnimi ključavnicami, ki jih odklenejo le osebam, upravičenim za vstopanje skoznje.

Identifikacijske naprave (kartice) in terminale povezujejo mikroprocesorski krmilniki z napajalniki, ki v majhnih sistemih delujejo samostojno, v večjih pa so z računalniško mrežo povezani z osebnim računalnikom, ki vodi celotni sistem. Preko osebnega računalnika se sistem tudi parametrira – določi lastnost sistema.

kontrola pristopa
Slika: Terminal kontrole pristopa s tipkami, brez prikazovalnika

Večji sistemi z osebnim računalnikom omogočajo v vsakem trenutku lociranje ljudi, saj imajo evidenco, skozi katera vrata je iskana oseba nazadnje vstopila in če je morda zapustila objekt zaradi izhoda na malico, ali zaradi privatnega izhoda.

Parametriranje sistema je vpisovanje podatkov o osebah, skupinah oseb ter podatkov o posameznih nadzorovanih vratih, ali skupini vrat ter medsebojno povezovanje obojih podatkov. V sistem je treba vpisati tudi praznike, druge posebne dneve podjetja (kolektivni dopusti, drugi dela prosti dnevi) ter normalni delovni teden, kot tudi dnevni čas oziroma dovoljen razpon časa za pričetek dela, za malico in za konec dela. Vnese se prehod med poletnim in zimskim dnevnim časom. Določi se omejitve dovoljenega časa za opravljanje nadur in enkratne oz. ponavljajoče se izjemne dogodke.

Sistem kontrole pristopa običajno omogoča, da se vsaki osebi ali skupini oseb določi, skozi katera vrata lahko vstopa in kdaj, glede na koledar in dnevni čas. Sistem evidentira vse dogodke, upravičene registracije, pa tudi poskuse vstopa skozi vrata, ki za uporabnika niso dovoljeni. V kolikor so vrata opremljena s čitalniki na obeh straneh, se lahko evidentira prihode in izhode, kar se lahko uporabi za avtomatsko registracijo delovnega časa.

Sistemi kontrole pristopa se razlikujejo predvsem po velikosti – številu nadzorovanih vrat in številu uporabnikov. Majhni sistemi so enostavni. Sistemi, ki omogočajo nadzor nad nekaj sto vrati in nekaj tisoč uporabniki, pa so lahko zelo zapleteni in njihovo parametriranje zahteva kar precej dela, predvsem organizacijskega, saj je naloga uporabnika, da serviserju da podatke o ljudeh, skupinah ljudi in dovoljenih vratih, skozi katera imajo dovoljen vstop, v odvisnosti od dneva v tednu in dnevnega časa.

Sistem kontrole pristopa je pogosto povezan s sistemom javljanja požara, ki v primeru požara vrata deblokira in omogoča neoviran izstop zaradi evakuacije oseb iz objekta.

Sistem za registracijo delovnega časa je lahko nadgradnja sistema pristopne kontrole, ali je samostojen. V sistemu pristopne kontrole so vsi potrebni podatki — treba jih je le primerno zajeti in uporabiti.

Pri parametriranju je treba dodatno določiti vstop, skozi katera vrata se šteje kot pričetek dela (glavna vrata pri vstopu v objekt ali vrata za vstop na delovno mesto) in izstop skoz ista (lahko tudi druga) se štej kot zaključek dela. Vrata, ki so vključena v sistem obračuna delovnega časa, morajo biti opremljena s terminali (s tipkami in prikazovalnikom) na vhodni, izhodni oz. na obeh straneh. V sistem je treba dodati še podatke: obračunavanje službenega izhoda brez povratka, službeni izhod, ki se prične na terenu in konča s kasnejšim prihodom na delo, obračunavanje privatnih izhodov in njihova odobritev, obračunavanje nadur, prenašanje viška mesečnih ur in primanjkljaj le-teh.

Sistem za obračun delovnega časa je lahko tudi samostojen, brez kontrole pristopa. V takem primeru se lahko uporabi le en terminal za registracijo (s tipkami in prikazovalnikom), ki je povezan z osebnim računalnikom.

V primeru pravilnega parametriranja in pravilne uporabe lahko vsak uporabnik, kot tudi direktor ali administrator za obračun, v vsakem trenutku za vsakega udeleženca ugotovi dnevni, tedenski ali mesečni seštevek ur.

kontrola pristopa
Slika: Terminal kontrole pristopa s tipkami in prikazovalnikom, primeren za tudi za obračun delovnega časaIz vsebine:


Kontrola pristopa, registracija delovnega časa, sistemi kontrole pristopa, sistem za obračun delovnega časa

Oglasna deska
Revija E-Vizija


E-vizija

Naroči se zgoraj!
BREZPLAČNO!


Oglaševanje na portalu oz. v reviji


Oglaševanje na portalu Vizija Varnosti

Izkoristi priložnost
naredi pravo potezo!