Adm. | E-Vizija | Aplikacije | Informacije o portalu | Kontakt

Blogi | Kolumne Naročam E-Vizijo:

Dobrodošli na portalu v torek, 25.06.2019!

Words! Gradivo! Gradivo!
Novo: igra z besedami Novo: plačljivo gradivo E-gradiva

Vsebina

/Domov
/Usposabljanja
/Svetovanja
/Delavnice
/Načrtovanje
/Pregledi in preizkusi
/Zakonodaja
/Analize, presoje
/Info. za podjetja
/Info. za javne službe
/Seminarji, sejmi
/Servis
/Človeški viri
/Galerije slik
/Strokovna literatura
/Pogovori

FacebookRevija E-Vizija


E-vizija

Naroči se zgoraj!
BREZPLAČNO!
V sodelovanju s službami

Policija Gorska reševalna služba Jamarska reševalna služba Podvodna reševalna služba Združenje slovenskih poklicnih gasilcev Reševalci v zdravstvu

Zapornice in druge ovire na intervencijskih poteh


Vse več je primerov, ko so parkirišča in dostopi do objektov urejeni z zapornicami ali potopnimi stebrički, ki se odpirajo s čip karticami ali daljinci. Po eni strani je to pozitivno, ker je parkiranje urejeno, postavitvene površine za gasilce pa so proste. Po drugi strani predstavljajo zapornice oviro za nemoten dostop intervencijskih ekip (gasilci, reševalci, policija) do objekta. Pogosta ovira pri vstopu v objekt je tudi glavni vhod, ki se odpira z električno ključavnico.

V Kranju je tak primer staro mestno jedro, ki je zaprto s potopnimi stebrički. Za vstop v ta del mesta smo prejeli čip kartice za vsako vozilo. Vse v redu in prav, dokler se niso pojavili lastniki večstanovanjskih hiš in nam pričeli dostavljati daljince, ker so z zapornico zaprli svoje parkirišče, s tem pa tudi dovoz. Kmalu smo ugotovili, da to ne pelje nikamor, saj bi lahko imeli v najkrajšem času v vsakem vozilu zbirko daljincev in čip kartic. Še slabše pa je, da ljudje zapirajo dovoze in sploh ne pomislijo na dostop intervencijskih ekip. Vstop v objekte si potem, ko si ga »izborimo«, olajšamo z lesenimi zagozdami, ki jih nosimo v žepih intervencijskih oblek.

Po standardu SIST DIN 1490 Površine za gasilce ob zgradbah, se morajo zapornice ali zaporni količki na dovoznih poteh odpirati s ključem za nadzemne hidrante po DIN 3223. Obešanke so dovoljene le, če premer zatiča ne presega 5 mm. Iz prakse vemo, da je takšnih rešitev izredno malo, niso pa niti posebno praktične. Konec koncev lahko novejše zapornice, ki so izdelane iz aluminijastih profilov, tudi odlomimo.

V Kranju smo preizkusili še en način. V čip kartico za vstop v staro mestno jedro so nam vpisali še zapornico za neko drugo ulico. S tem se je čip kartica spremenila v univerzalno.

Z majhnimi tehničnimi posegi bi lahko z univerzalno kartico dostopali na zaprta območja, v večstanovanjske hiše in druge varovane objekte, kjer dostop intervencijskim službam sicer onemogoča krmiljen vhod (električna ključavnica ipd.).

Nekoliko dražja, vendar boljša varianta pa bi bila vgradna radijskega oddajnika kratkega dosega ali IR oddajnika v vozilo, za odpiranje zapornic, potopnih stebričkov, garažnih vrat ipd. in v obliki prenosnega oddajnika ( kot ključi vozila), za osebni vstop v objekt. Ko bi se bližali zapornici s prižgano modro lučjo, bi se npr.: zapornica odprla. Vse zapornice kot tudi sistemi odpiranja vrat z električno ključavnico, bi morali dodatno opremiti s sprejemniki.

Razlika med radijskim in IR delovanjem je ta, da bi z radijskim oddajnikom odpirali vse zapornice v bližini, IR oddajnik pa ima usmerjen snop delovanja in bi deloval le na sistem odpiranja kateremu bi se bližal.

Z istim sistemom bi krmilili tudi semaforizirana križišča, vendar pa je tu potrebno sodelovanje prometnega ministrstva, za urejanja dostopov na parkirišča in druge zaprte prostore, pa bi morali urediti z občinskimi odloki.

Take in podobne rešitve niso nobena novost in so po svetu že uporabljene.

nacini

SISTEM ZA INTERVENCIJSKO ODPIRANJE ZAPORNIC IN DRSNIH VRAT Sistem je razvit in namenjen za zagotavljanje vstopa intervencijskih vozil v območje, ki je zaščiteno z zapornicami. Uporaba je predvidena za gasilska, reševalna in policijska vozila. Komplet se sestoji iz naslednjih treh elektronskih delov: 1. Sprejemno elektronsko vezje nameščeno v pogonski omarici zapornice. 2. Elektronsko vezje in IR oddajnik nameščen v intervencijsko vozilo (sočasno delovanje z intervencijsko signalizacijo ali s tipko vgrajeno v vozilu) 3. Prenosni daljinski upravljalnik. Delovanje Ob intervenciji se na vozilu, poleg signalizacije, vključi IR oddajnik, ki s svojim signalom pokriva vidno območje izpred intervencijskega vozila. Omenjeni oddajnik oddaja določeno kodo. Ko se vozilo približa zapornici, sprejemno elektronsko vezje, ki je vgrajeno v zapornici, prepozna določeno kodo in dvigne zapornico ali odpre drsna vrata. Zapornica ali vrata ostanejo odprta zaradi prehoda ostalih vozil. V primeru intervencije brez opozorilne signalizacije, je možno odpiranje zapornice s posebno tipko, ki se vgradi v vozilo. Za odpiranje zapornic, ko ni možen dostop z vozili, se v kompletu nahaja daljinski upravljalnik. Na njem sta dve tipki. S črno tipko odpremo zapornico, z rdečo tipko pa jo po opravljeni intervenciji zapremo. IR način je izbran kot prenos kode za odpiranje zapornic, in sicer zaradi selektivnega odpiranja določenih zapornic. KOMPLET IR SISTEMA ENOTNEGA ODPIRANJA ZAPORNIC, POTOPNIH STEBRIČKOV, ELEKTRIČNIH KLJUČAVNIC IPD, ZA UPORABO REŠEVALNIM EKIPAM

naprave

ODDAJNIK ZA VGRADNJO V INTERVENCIJSKO VOZILO Oddajnik je napajan iz akumulatorja na vozilu. Med uporabo modrih luči je oddajnik vklopljen. Oddajnik zapornico, potopni stebriček, električno ključavnico itd., pusti odprto ves čas intervencije. Oddajnik je možno uporabiti tudi za krmiljenje drugih naprav v času vožnje na kraj nesreče. (utišanje avtoradia v vozilu pred intervencijskim, krmiljenje cestne signalizacije ipd.)

naprave

ODDAJNIK V OBLIKI OBESKA ZA KLJUČE Oddajnik je v kompletu z avtomobilskim, ker ima programirano tipko za konec intervencije, (zapornico, potopni stebriček, električno ključavnico spravi v običajno delovanje) Oddajnik je primeren za osebni vhod v objekte s, zaprtim z električno ključavnico.

naprave

Tipke je možno programirati poljubno na željo uporabnika Primer: Črna tipka omogoča samo enkratni vstop v objekt. Ko vstopimo, se ključavnica postavi v osnovni način delovanja. S pritiskom na rdečo tipko postavimo vhod v stanje ALARMA. Vrata, zapornica itd. ostanejo odprta vse do konca intervencije. Vodja nato po končani intervenciji, s ponovnim pritiskom na rdečo tipko, vzpostavi normalno delovanje ključavnice itd.SPREJEMNIK ZA POTREBE ZAŠČITE REŠEVANJA IN POMOČI

naprave

Vsi, ki se zavedajo kako pomembna je vsaka minuta ob nenadnih zdravstvenih stanjih, požaru ali drugih neobičajnih dogodkih, bi morali omogočiti zdravniku, gasilcu in policistu, vstop brez nepotrebnega zapravljanja časa in čakanja pred vrati. Potrebno je le, poleg obstoječega sistema, vgraditi sprejemnik za potrebe ZRP (zaščite reševanje in pomoči). Če razmišljamo še naprej, kdo bi še lahko koristno uporabil enotni sistem vstopa v objekt? Patronažna služba in druge organizacije, ki nudijo pomoč starejšim ipd. Kako preprečiti zlorabo vstopa v zaprt prostor ali objekt? Rešitev je zopet veliko, najenostavnejši je npr.: v industrijski objekt ni možno vstopiti, dokler sprejemnik ne postane aktiven. Le ta postane aktiven ob alarmnem stanju na objektu, zapornica, vrata itd., pa se odprejo šele ob prihodu gasilcev. Ob dobro dodelanem sistemu, bi lahko uredili celo začasni najem sprejemnikov. Franc Mihalič, Mihalič in partner d.n.o., Poljanska cesta 52, Škofja Loka Andrej Štremfelj, Gasilsko reševalna služba KranjIz vsebine:


Zapornice in druge ovire na intervencijskih poteh, neprehodne intervencijske poti, sistem za intervencijsko odpiranje, sprejemnik za potrebe zaščite in reševanja

Oglasna deska
Revija E-Vizija


E-vizija

Naroči se zgoraj!
BREZPLAČNO!


Oglaševanje na portalu oz. v reviji


Oglaševanje na portalu Vizija Varnosti

Izkoristi priložnost
naredi pravo potezo!