Adm. | E-Vizija | Aplikacije | Informacije o portalu | Kontakt

Blogi | Kolumne Naročam E-Vizijo:

Dobrodošli na portalu v ponedeljek, 20.01.2020!

Words! Gradivo! Gradivo!
Novo: igra z besedami Novo: plačljivo gradivo E-gradiva

Vsebina

/Domov
/Usposabljanja
/Svetovanja
/Delavnice
/Načrtovanje
/Pregledi in preizkusi
/Zakonodaja
/Analize, presoje
/Info. za podjetja
/Info. za javne službe
/Seminarji, sejmi
/Servis
/Človeški viri
/Galerije slik
/Strokovna literatura
/Pogovori

FacebookRevija E-Vizija


E-vizija

Naroči se zgoraj!
BREZPLAČNO!
V sodelovanju s službami

Policija Gorska reševalna služba Jamarska reševalna služba Podvodna reševalna služba Združenje slovenskih poklicnih gasilcev Reševalci v zdravstvu

Kaj je gasilnik?


Gasilnik ali gasilni aparat je naprava za gašenje začetnih požarov. Poznamo ročne ali prenosne (fire extinguisher) in prevozne gasilnike (transportable fire extinguisher). Prenosni gasilnik (od 1 do 20 kg) drži uporabnik med uporabo v roki, prevozni gasilnik (nad 20 kg) je na kolesih ali saneh.

slika


Gasilniki se uporabljajo za gašenje požarov različnih razredov, kot jih določa standard EN 2. Požare ločimo glede na vrsto gorljivega materiala:

slika

Gasilnik z ustreznim gasilnim sredstvom je treba izbrati glede na vrsto razreda pričakovanega požara oziroma na vrsto gorljivega materiala, pri čemer je treba upoštevati, ali so v prostoru stalno ali občasno prisotni ljudje ali živali (npr. če so v prostoru prisotni ljudje in bi za gašenje začetnega požara izbrali gasilnik na CO2, lahko ogrozimo njihovo zdravje oziroma življenje).

slika


Gasilnike delimo tudi glede na:
- vrsto in količino gasila ali gasilnega sredstva,
- prenosnost oziroma prevoznost (prenosni ali ročni oziroma prevozni gasilniki),
- način delovanja gasilnika glede na tlak v njem (gasilniki s stalnim tlakom in gasilniki, ki niso pod tlakom).

Glede na vrsto gasila in mase polnitve (v odvisnosti od proizvajalca gasilnikov) lahko kupimo gasilnike:
– na vodo/peno – 2, 3, 6, 9 l,
– na prah – 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12 kg,
– na CO2 – 2, 5 kg.

Po standardu SIST EN 3-7 se gasilniki delijo glede na vrsto gasila:
– voda/pena,
– prah (ABC, BC, specialni D prah),
– CO2,
– halon (pozor – prepoved glede uporabe),
– čisti medij.

Gasilnik je pri gašenju požara učinkovit ob pravilni izbiri področja delovanja. Maksimalna temperatura delovanja gasilnikov je več kot 60 stopinj C, minimalna temperatura je -20, ali -30 stopinj C, pri gasilnikih s peno pa +5 stopinj C brez aditivov, z dodanim aditivom pa v odvisnosti od +50 stopinj C do -30 stopinj C.Iz vsebine:


Gasilni aparati, gasilniki, splošno o gasilnikih, razredi na gasilnikih, oznake na gasilnikih, delitev gasilnikov, standardi gasilnikov

Oglasna deska
Revija E-Vizija


E-vizija

Naroči se zgoraj!
BREZPLAČNO!


Oglaševanje na portalu oz. v reviji


Oglaševanje na portalu Vizija Varnosti

Izkoristi priložnost
naredi pravo potezo!