Adm. | E-Vizija | Aplikacije | Informacije o portalu | Kontakt

Blogi | Kolumne Naročam E-Vizijo:

Dobrodošli na portalu v ponedeljek, 20.01.2020!

Words! Gradivo! Gradivo!
Novo: igra z besedami Novo: plačljivo gradivo E-gradiva

Vsebina

/Domov
/Usposabljanja
/Svetovanja
/Delavnice
/Načrtovanje
/Pregledi in preizkusi
/Zakonodaja
/Analize, presoje
/Info. za podjetja
/Info. za javne službe
/Seminarji, sejmi
/Servis
/Človeški viri
/Galerije slik
/Strokovna literatura
/Pogovori

FacebookRevija E-Vizija


E-vizija

Naroči se zgoraj!
BREZPLAČNO!
V sodelovanju s službami

Policija Gorska reševalna služba Jamarska reševalna služba Podvodna reševalna služba Združenje slovenskih poklicnih gasilcev Reševalci v zdravstvu

Gasilnik kot tlačna posoda


Ročni gasilniki morajo izpolnjevati zahteve, določene s Pravilnikom o tlačni opremi in standardih serije SIST EN 3, prevozni gasilniki za zahteve skladno s Pravilnikom o premični tlačni opremi in standardom SIST EN 1866 za prevozne gasilnike.

Standard SIST EN 3-7 določa lastnosti gasilnikov – le do mase 20 kg - vrsto gasilnih sredstev, označevanje (nalepko gasilnika, preskusne metode za razred A in B ipd.) Pravilnik o tlačni opremi povzema Pressure Equipment Directive 97/23/EC- Direktivo o tlačni opremi - z njo je določen CE znak, ki ga mora nositi vsak gasilnik. CE znak pomeni, da je gasilnik skladen z vsemi zahtevami direktive, da ne ogroža varnosti in zdravja ljudi, živali in premoženja. Pogoj je seveda pravilna uporaba, servisiranje in namestitev. Pravilnik o tlačni opremi določa zahteve pri načrtovanju, proizvodnji in ugotavljanju skladnosti tlačne opreme in sklopov z najvišje dovoljenim tlakom (PS) večjim od 0,5 bar nadtlaka.

slikaPravilnik o premični tlačni opremi vsebinsko povzema Council Directive 99/36/EC on transportable pressure equipment. Na področju gasilnikov ureja gasilnike skupne mase nad 20 kg in pogonske ampule z ogljikovim dioksidom.

Označevanje premične tlačne opreme:

slikaPostopke in roke pregledov ter preizkusov opreme pod tlakom določa Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju opreme pod tlakom, ki glede na stopnjo nevarnosti razvršča opremo z nizko stopnjo nevarnosti in opremo z visoko stopnjo nevarnosti. V kolikor proizvajalec gasilnika ne določi rokov pregledov in preizkusov gasilnikov kot opreme pod tlakom, jih je treba skladno s Pravilnikom o pregledovanju in preizkušanju opreme pod tlakom izvajati na 10 let.Iz vsebine:


gasilnik, tlačna posoda, pravilniko o tlačni opremi, pravilnik o standardih

Oglasna deska
Revija E-Vizija


E-vizija

Naroči se zgoraj!
BREZPLAČNO!


Oglaševanje na portalu oz. v reviji


Oglaševanje na portalu Vizija Varnosti

Izkoristi priložnost
naredi pravo potezo!