Adm. | E-Vizija | Aplikacije | Informacije o portalu | Kontakt

Blogi | Kolumne Naročam E-Vizijo:

Dobrodošli na portalu v petek, 26.04.2019!

Words! Gradivo! Gradivo!
Novo: igra z besedami Novo: plačljivo gradivo E-gradiva

Vsebina

/Domov
/Usposabljanja
/Svetovanja
/Delavnice
/Načrtovanje
/Pregledi in preizkusi
/Zakonodaja
/Analize, presoje
/Info. za podjetja
/Info. za javne službe
/Seminarji, sejmi
/Servis
/Človeški viri
/Galerije slik
/Strokovna literatura
/Pogovori

FacebookRevija E-Vizija


E-vizija

Naroči se zgoraj!
BREZPLAČNO!
V sodelovanju s službami

Policija Gorska reševalna služba Jamarska reševalna služba Podvodna reševalna služba Združenje slovenskih poklicnih gasilcev Reševalci v zdravstvu

Analiza energijskih potencialov


- Testi
Testi, ki izvirajo iz energijske vadbe KI Aikida pokažejo stopnjo in nivo energijskega potenciala. Testi potekajo preko fizičnega telesa, kjer se jasno pokaže nivo usklajenosti delovanja celotnega organizma.

- HeartMathovi merilci skladnosti
Inštitut HearMath je razvil in patentiral računalniški (emWave PC) in prenosni (emWave PSR) merilec skladnosti delovanja srca, s čimer preko optičnega senzorja priključenega na ušesu ali prstu zazna ritem srca in posledično izračuna nivo stopnje usklajenosti delovanja celotnega organizma. Petnajst let znanstvenih raziskav Inštituta Heartmath iz Kalifornije, na področju raziskovanja srca je pokazalo, da srce predstavlja veliko več kot samo fiziološko črpalko. Ima namreč ključno vlogo pri optimalni uporabi potenciala, ki ga imamo. V kakšni meri uporabljamo potencial, je namreč odvisno od ritma, ki ga ima naše srce.

Slika...


V primeru, ko naš srčni ritem ni usklajen, kar se pojavi zlasti pri stresu in občutkih frustracij, strahu…, naši možgani informacij ne morejo obravnavati učinkovito, kar pomeni, da nismo tako uspešni in učinkoviti, kot bi lahko bili. Če pa je naš srčni ritem usklajen, možgani delujejo usklajeno s srcem in vsemi ostalimi notranjimi organi, kar ima za rezultat to, da lahko v največji možni meri izrabimo potencial, ki ga imamo.

Na podlagi znanstvenih raziskav imamo sedaj možnost s HertMath-ovimi merilci v vsakem trenutku preveriti, kakšno je stanje našega srčnega ritma in s pomočjo redne vadbe doseči, da se v vsakem trenutku lahko zbrano in po naših najboljših močeh odzovemo na situacijo, v kateri se znajdemo, ter tako zaživimo notranje usklajeno in uspešno življenje.

HeartMath-ovi merilci so drugačni od naprav, ki samo merijo ritem srca, saj zaznava in meri zelo subtilne spremembe v srčnem ritmu in nam hkrati na računalniškem zaslonu prikazuje krivuljo našega ritma srca ter stopnjo usklajenosti (skladnosti) le-tega. Temu se strokovno reče analiza spremembe srčnega ritma (heart rate variability (HRV) analysis). Naprava tako analizira vzorec srčnega ritma in določi stopnjo skladnosti, česar ostali monitorji srčnega ritma ne počnejo. Zato lahko s HeartMath-ovim merilcem v vsakem trenutku preverimo naš nivo usklajenosti, kar v praksi pomeni, da lahko v vsakem trenutku preverimo ali so naši odzivi na situacijo, v kateri se nahajamo, optimalni.

HeartMath-ov merilec predstavlja edinstven učni sistem za vzpostavitev skladnega srčnega ritma. Doseganje slednjega pa ima pozitivne učinke tako na delovanje našega telesa kot tudi na povečanje naših kognitivnih sposobnosti (večja čustvena stabilnost, lažje obvladovanje stresnih situacij in odločanja v le-teh, večja mentalna jasnost…). S pomočjo HeartMath-ovega merilca, se lahko sami naučimo ustvariti koherentno stanje našega srčnega ritma, hkrati pa nam omogoča spremljanje našega napredka.

V težkih situacijah, ki človeku popolnoma izčrpajo vitalno energijo, lahko sedaj, ob redni vadbi z merilcem, v trenutku vzpostavimo usklajeno stanje organizma ter se s tem izognemo prekomerni fizični in psihični izčrpanosti. S tem, ko se postopoma naučimo zavestno generirati misli in občutke, ki pri nas ustvarjajo skladen ritem srca postaja vzorec našega srčnega ritma vse bolj koherenten, naše življenje pa vse bolj harmonično.

Stanje skladnosti oziroma višjih srčnih občutkov ima za rezultat ugodno živčno, hormonsko in biokemično ravnovesje, ki blagodejno vpliva tako na telo kot um. Zniža se krvni pritisk in hormoni stresa, imunski sistem se izboljša, poveča se prisotnost hormonov in snovi, ki pozitivno vplivajo na naše počutje. Tako človek postane bolj čustveno stabilen, bolj zbran, izboljša pa se tudi jasnost njegovih misli; skratka, pridobi nadzor nad svojim življenjem. Rezultate uporabe merilca sprememb v srcu lahko opazimo že po nekajkratni vadbi, z redno vadbo pa postanejo trajni.

Analiza kondicije
- Mentalne
- Telesne
- Čustvene

Analiza mentalne in čustvene kondicije se izvede s HeartMath-ovimi merilci skladnosti.

Analiza vitalnosti (telesne kondicije) se izvede na podlagi energijskih vaj, ki izvirajo iz energijske vadbe KI Aikida, kjer vsak posameznik na svojem telesu zazna v kakšni telesni kondiciji je in kaj je potrebno storiti, da se vitalnost organizma in s tem posledično tudi telesna kondicija izboljša.

Razvoj kompetenc posameznikov
- Strateške
- Voditeljske
- Komunikacijske
- Trenersko razvojne

Razvoj kompetenc se izvaja z individualnimi coachingi, treningi ter delavnici. Osnovo predstavljajo vedenjski vzorci in lastnosti odlično razvitih vodij, kateri se primerjajo z dejanskim stanjem posameznikov na podlagi katerega se spozna dejansko stanje in področja odstopanja. Na podlagi rezultatov se nato izvede individualni ali skupinski razvoj določenih kompetenc.

Elementi, ki se obravnavajo v sklopu treninga in coachinga so:
- Nivo konstruktivnega odnosa do samega sebe
- Predstave posameznika
- Trening konstruktivnih predstav
- Določanje in postavljanje prioritet
- Vzorno delovanje do sodelavcev

Nivo sposobnosti ustvarjanja konstruktivnih medčloveških odnosov
- Predstave posameznika
- Nivo »magnetne« privlačnosti do sodelavcev
- Nivo »vere« v sodelavce
- Nivo povezovanja s sodelavci

Nivo sposobnosti usposabljanja sodelavcev za odličnost
- Dobiti in obdržati najboljši sodelavce
- Jasno in razumno dajanje navodil
- Delegiranje nalog, odgovornosti in pooblastil

10 ključni točk sposobnosti vodenja
- želja
- osredotočenost
- prioritete
- sposobnosti
- odnos
- čas
- filozofija
- pričakovanja
- stil vodenja
- vpliv

Razvoj energijskih potencialov
- KI trening

KI je univerzalna energija, ki nam omogoča, da v polni meri razvijemo potencial, ki ga imamo. Dejstvo pa je, da je to možno samo takrat, ko delujemo v skladu z univerzalnimi vrednotami: iskrenostjo, dobroto in toleranco.

Razvoj energijskih potencialov je prilagojen vsakemu posamezniku. V splošnem poteka v 4 fazah:

1 faza: Karakter - razvoj notranjih vrednot (iskrenosti, dobrote in tolerance), ki določajo osnovo našega energijskega razvoja

2 faza: Dihanje - Prvo kar ljudje naredimo, ko se rodimo, je vdih in zadnje kar naredimo ko zapustimo ta svet, je izdih. Znanje pravilnega dihanja nam omogoča umiriti um in spraviti telo v notranje stabilno in mirno stanje.

3 faza: Zvok - Vsi ljudje in vse kulture na svetu uporabljajo zvok. Kdorkoli se udari reče AU, kdorkoli razmišlja reče MMMMM. In tudi AUM ni nič drugega kakor zvok, ki z vibracijo uravnotežuje celotni organizem. Vsi samoglasniki A, E, I, O in U ter soglasnik M s posebno kombinacijo gibanja rok omogoča ustvariti zelo močno skladno in stabilno stanje v organizmu. Ključno pa je, da zvok prihaja iz trebuha in ne iz grla!

4 faza: Energijske vaje - Vaje, ki omogočajo ustvarjanje in ohranjanje vitalnosti organizma.

Razvoj kondicije
- Mentalne
- Telesne
- Čustvene

Razvoj kondicije se vrši s pomočjo HeartMath-ovih merilcev skladnosti, s katerimi preko Bio Feedbacka našega organizma spremljamo odziv našega organizma in ravno na podlagi zelo natančnega odziva hitreje napredujemo pri razvoju naše mentalne, telesne in čustvene kondicije.

Razvoj vključuje tako telesne vaje, kakor tudi miselne ter čustvene.Iz vsebine:


Analiza energijskih potencialov, HeartMathovi merilci skladnosti, HeartMath

Oglasna deska
Revija E-Vizija


E-vizija

Naroči se zgoraj!
BREZPLAČNO!


Oglaševanje na portalu oz. v reviji


Oglaševanje na portalu Vizija Varnosti

Izkoristi priložnost
naredi pravo potezo!